Forskningen bakom den prisbelönta screeningen

30 år av forskning

Lexplore grundades 2017 efter ett forskningsprojekt som startade 2007 och genomfördes vid Marianne Bernadotte Centre, en del av Karolinska Institutet i Stockholm.

Forskningsprojektet genomfördes av två forskare: Gustaf Öqvist Seimyr och Mattias Nilsson Benfatto. De är också grundarna av Lexplore och deltar fortfarande i produktutveckling och förvaltning av företaget idag.

research

Ladda ned guiden om vår forskning

Fördjupa dig mer i forskningen bakom den prisbelönta screeningen.

Följ forskningen

 • Image showing how the initial study was performed
  Kronobergsprojektet
  Den initiala datan (dvs. ögonrörelseregistreringar och läsresultat) samlades in under Kronobergsprojektet, ett longitudinellt forskningsprojekt om läsutveckling och lässvårigheter som genomfördes i Sverige mellan 1989 och 2010.
 • An image of Gustav and Mattias – the researchers and founders behind Lexplore
  Metoden utvecklas
  De första maskininlärningsmodellerna baserades på longitudinella data och utvecklades vid Marianne Bernadotte Center, en del av Karolinska Institutet i Stockholm, av Gustaf Öqvist Seimyr och Mattias Nilsson Benfatto.
 • An image of an early Lexplore assessment
  Svensk studie
  Vi utvecklade proceduren för screening i skolor och registrerade ögonrörelser hos 3 444 svenska elever i årskurs 1-3 under två år. Resultaten visade att vår metod uppnådde en noggrannhet på 86 %.
 • An image showing the Lexplore assessment setup
  Lexplore lanseras
  När Lexplore lanserades våren 2017 använde vi modellerna från den första forskningsstudien. Vi hade nu data från ett stort urval av elever. Baserat på dessa data kunde vi fastställa elevers läsförmåga.
 • An image showing the Lexplore results
  USA studie
  Analysen som används av Lexplore idag är baserad på data som samlats in i amerikanska skolor och verifierats i en studie utförd vid University of Memphis. Våra modeller visar en noggrannhet på 97 % i årskurs 1-8.
 • An illustration showing a computer connected to paper books
  Läsutveckling
  Redan 3 år tidigare hade Lexplore utvecklat ett material för att öka avkodning och läsflyt. Men 2021 fick vi möjlighet att bygga in det i vår digitala tjänst. Läsning utvecklas genom övning och för att bredda erbjudandet förvärvade Lexplore den norska e-bokstjänsten Lesemester. Nu kan vi koppla läsmaterial till screeningresultatet så att eleverna kan få tillgång till böcker på sin unika nivå. Nu erbjuder vi också lärarinstruktioner som är sammankopplad med den senaste läsforskningen.
ÅRS FORSKNING
0
TILLFÖRLITLIGHET
0
%
SCREENINGS
0
See eye movements

Eye Tracking och läsning

Vår kunskap om ögonrörelser och de insikter de erbjuder i läsning växer kontinuerligt i takt med att forskningen fortsätter. Det finns nu närmare 5000 publicerade studier inom detta område. Därför finns det ett etablerat och väldokumenterat samband mellan läsprocessen och dess olika uttryck i olika ögonrörelsemönster.

Artificiell intelligens och maskininlärning

På Lexplore kombinerar vi det senaste inom både artificiell intelligens och eyetracking-teknik med det "mänskliga hantverket" i form av bra lärare. Våra maskininlärningsalgoritmer kan känna igen korrelationer och mönster i ögonrörelsedata, så att de snabbt och objektivt kan bestämma läsprestationer. Vissa av dessa mönster kan till och med undgå de flesta människor eller andra datorprogram. Lexplore har introducerats till skolor och kommuner för att ge den värdefulla information lärare behöver på några minuter.

Hur kan maskiner tränas för att bestämma läsprestanda från ögonrörelser? De använder helt enkelt algoritmer, som är sekvenser av instruktioner nästan som recept. De beskriver vad som behöver matas in för att producera ett specifikt resultat. Algoritmer måste tränas för att utföra de olika komplicerade beräkningar som krävs för att svara på olika frågor. På Lexplore ställer vi frågan: "Hur är läsnivån för den här eleven baserat på deras ögonrörelser?"

Forskningssamarbeten

Lexplore är ett företag som är sprunget ur forskning. Vi söker kontinuerligt samarbeten där vår läsbedömning avanceras och utvärderas. För närvarande är vi mycket intresserade av att stödja studier om respons på läsinterventioner, påverkan av uppmärksamhetsbrist på läsning och effekter av läsbedömning på läranderesultat från individ till organisationsnivå.

Möjliga ämnen:

 • Pedagogisk forskning: Metoder för läsundervisning, effektivitet i bedömningsmetoder, användning av resultat från bedömningar, pedagogiska instruktioner
 • Läsvetenskap: Förhållandet mellan avkodning och förståelse
 • Educational management: Effekten av objektiv data på en organisation och kulturen kring läsning. Kvalitetssäkring och resursfördelning
 • Organisationsutveckling: Hur förändrar och utvecklar AI och digitalisering organisationer och hur de arbetar
 • Samhällsvetenskap: AI, läsning och jämställdhet. Att täppa till prestationsklyftor i samhället. Läsförmåga, socioekonomiska data och livsresultat
 • Datavetenskap och maskininlärning: Prediktiv modellering av inlärningsresultat och respons på intervention