Om Lexplore

Vi drömmer om en värld där alla barn har lika möjligheter till läskunnighet och lärande

Priser & utmärkelser

Vår mission

Making the world a better place,
one reader at a time.

Vad gör vi?

Vi hjälper barn att bli bättre läsare.

Vad bidrar det med?

Det ger dem en chans att utbilda sig och nå sin verkliga potential.

Vad leder det till?

Det betyder att de kan göra ett meningsfullt bidrag till samhället.

Vad betyder det?

Att läskunnighet hjälper till att göra världen till en bättre plats.

Läsning för utveckling

Läskunnighet är nyckeln till framgång i skolan och i livet. Att definiera sig själv som läsare är att vara inkluderad i samhället och att kunna sätta sin egen prägel på världen.

Making the world a better place - one reader at a time

Säkerställa inkluderande och rättvis utbildning av hög kvalitet och främja livslångt lärande för alla, är FN:s mål #4 för hållbar utveckling. Vikten av läskunnighet för att lyckas i skolan och i livet är välkänd. Lexplore strävar efter att vara en del av att främja tillgången till läskunnighet och därmed göra världen till en bättre plats, en läsare i taget.

un-sustainable-goal-4

Vill du veta mer om hur du kan utveckla läsningen i er organisation?

Låt en av våra experter guida dig i hur Lexplore fungerar

Skolorganisation eller enskild skola?

VÅRT BÄSTA ERBJUDANDE
Skolorganisation
När alla skolor i en organisation arbetar tillsammans får ni bäst resultat. Det är då Lexplore kommer till sin fulla potential. Bedöm läsning, få unika insikter och koppla dessa till insatser på rätt nivå för varje elev. Låt också dessa insikter stödja ert beslutsfattande på organisationsnivå.
Enskild skola
Om du vill komma igång med Lexplore på din skola är det här lösningen för dig. Bedöm läsning, få unika insikter och koppla dessa till insatser på rätt nivå för varje elev.