Läsning är nyckeln till framgång i skolan och i livet

Automatiserade läsrekommendationer för varje elev. Upptäck läsflytsträning och böcker av hög kvalitet som är anpassade till elevernas läsnivåer.

Varje barn förtjänar att bemästra färdigheten att läsa. För att hjälpa dem att uppnå det, tillhandahåller Lexplore läsflytsträning på varje läsnivå. Med Lexplore får ni också motiverande böcker genom automatiska bokrekommendationer, allt baserat på vår AI & Eye Tracking screening. Som lärare får du även lärarhandledningar och lektionsplaneringar för att förbereda dina elevers uppgifter inför varje utvecklingsfas.

Läsflytsträning

Lexplores läsfytsträning utgår från tanken att avkodning är en av nyckelfaktorerna som behövs för att utveckla sin läsförståelse. Modellen, The Simple View of Reading, är en evidensbaserad, vedertagen modell. Att öva kopplingen mellan ljud och bokstav på ett strukturerat sätt ger goda resultat för att stärka bade avkodning och läsfyt. Metoden Phonics är därför grunden till det material Lexplore erbjuder för nivåanpassad träning. 

Vår läsflytsträning är utformad att stödja varje nivå för att hjälpa varje elev att växa!

 • Skapade utifrån varje läsnivå
 • Utvecklad av speciallärare och baserad på internationell forskning
An image showing the fluency practice app

Lärarhandledning

Lärarhandledningar ökar klassens läsengagemang och erbjuder dig systematiska metoder för att lära ut läsning. Guiderna består av tre fokusområden: avkodning och läsflyt, språkförståelse och lässtrategier som tillsammans leder till förbättrad läsförståelse.

 • Färdiga års- och lektions-planeringar
 • Förbättra läsförståelsen
 • Lässtrategier för alla typer av texter
 • Rekommenderade övningar för årskurserna 1-9
 • Utvecklad av speciallärare och baserad på internationell forskning

Läsdagboken

Det är viktigt att läsa digitala böcker såväl som  fysiska böcker, och med Lexplore kan du enkelt spåra båda aktiviteterna. 

 • Lätt att logga läsning
 • Få alla läsinsikter på ett ställe
 • Ett bra sätt att inkludera vårdnadshavare

Inte som alla andra e-boksbibliotek

Varje barn förtjänar att bemästra färdigheten att läsa. För att göra det behöver de böcker på sin nivå, eftersom läsförståelse väcker läsglädje. Med Lexplore får eleverna automatiska rekommendationer av böcker på rätt nivå baserat på vår AI & Eye Tracking Screening.
 • Anpassat för att passa varje elevs läsförmåga
 • Högkvalitativt bibliotek med engagerande böcker
 • Läs och lyssna på böcker
 • Samla poäng och utmana vänner
 • Quiz i läsförståelse
 • Böcker på olika språk

Våra böcker är från

An image of two children reading books at home
An image of two pupils reading in school

Läsning är nyckeln till framgång i skolan och i livet

Screeningen ger läraren insikter, men det är när dessa insikter blir till handling med automatiserade rekommendationer av läsflytsträning och böcker på rätt nivå som utveckling sker.

Screening

Ta reda på hur screeningen fungerar och hur den stödjer arbetet med läsning.

Insikter

Utforska de insikter från screeningen och läsaktiviteterna.

Ökade resultat

Upptäck hur organisationer använder Lexplore för att öka sina resultat.