Läsning är nyckeln till framgång i skolan och i livet

Automatiserade läsrekommendationer för varje elev. Upptäck läsflytsträning och böcker av hög kvalitet som är anpassade till elevernas läsnivåer.

Varje barn förtjänar att bemästra färdigheten att läsa. För att hjälpa dem att uppnå det, tillhandahåller Lexplore läsflytsträning på varje läsnivå. Med Lexplore får ni också motiverande böcker genom automatiska bokrekommendationer, allt baserat på vår AI & Eye Tracking screening. Som lärare får du även lärarhandledningar och lektionsplaneringar för att förbereda dina elevers uppgifter inför varje utvecklingsfas.

Läsflytsträning

Lexplores läsfytsträning är framtaget för att utveckla elevernas avkodning och förbättra läsflytet. 

Med forskningsmodellen The Simple View of Reading som grund får eleverna möjlighet att öva kopplingen mellan ljud och bokstav på ett strukturerat sätt  Dessutom får eleverna tillgång till övningar på sin egen läsnivå.

Vi vill få alla elever att lyckas och utvecklas till sin högsta potential!🌟

 • Utgår från elevens läsnvå
 • En metod för att träna avkodning i grupp
 • Baserad på internationell forskning och utvecklad av speciallärare
An image showing the fluency practice app

Läsundervisning

Systematisk undervisning i läsning ökar läsengagemanget! Lexplore erbjuder dig metoder och material för att skapa en balanserad läsundervisning. Med stöd av våra digitala utbildningar är det enkelt att komma igång!  Vi fokuserar på avkodning och läsflyt, språkförståelse och lässtrategier som tillsammans leder till förbättrad läsförståelse.

 • En del av Lexplores insiktsportal
 • Språk- och läsutvecklande lektioner
 • Fokus på läsning i alla ämnen
 • Vänder sig till årskurserna 1-9
 • Utvecklad av speciallärare och baserad på internationell forskning

Läsdagboken

Det är viktigt att läsa digitala böcker såväl som  fysiska böcker, och med Lexplore kan du enkelt spåra båda aktiviteterna. 

 • Lätt att logga läsning
 • Få alla läsinsikter på ett ställe
 • Ett bra sätt att inkludera vårdnadshavare

Inte som alla andra e-boksbibliotek

Varje barn förtjänar att bemästra färdigheten att läsa. För att göra det behöver de böcker på sin nivå, eftersom läsförståelse väcker läsglädje. Med Lexplore får eleverna automatiska rekommendationer av böcker på rätt nivå baserat på vår AI & Eye Tracking Screening.
 • Anpassat för att passa varje elevs läsförmåga
 • Högkvalitativt bibliotek med engagerande böcker
 • Läs och lyssna på böcker
 • Samla poäng och utmana vänner
 • Quiz i läsförståelse
 • Böcker på olika språk

Våra böcker är från

An image of two children reading books at home
An image of two pupils reading in school

Läsning är nyckeln till framgång i skolan och i livet

Screeningen ger läraren insikter, men det är när dessa insikter blir till handling med automatiserade rekommendationer av läsflytsträning och böcker på rätt nivå som utveckling sker.

Screening

Ta reda på hur screeningen fungerar och hur den stödjer arbetet med läsning.

Insikter

Utforska de insikter från screeningen och läsaktiviteterna.

Ökade resultat

Upptäck hur organisationer använder Lexplore för att öka sina resultat.