Utfallsfonden

Tillsammans med Utfallsfonden kan vi bidra till förbättrad läsförmåga
utfallsfonden_header

Utfallsfonden är en innovativ social investeringsfond som stödjer insatser inom den offentliga sektorn för att möta samhälleliga utmaningar. Genom finansiering av projekt som visar tydliga och mätbara resultat, strävar Utfallsfonden efter att skapa långsiktiga förbättringar inom utbildning, hälsa och välfärd. 

I samarbete med Utfallsfonden kan Lexplore erbjuda skolhuvudmän att införa Lexplore i grundskolan under tre år där de bara betalar om läsförmågan hos eleverna förbättras.  

Genom användningen av ett socialt utfallskontrakt kan skolhuvudmän att på ett effektivare sätt följa och förbättra elevernas läsförmåga. Huvudmannen kommer endast att betala för faktiska förbättringar i läsförmågan, vilket innebär att risken för uteblivna resultat minimeras och incitament för framgång maximeras. 

Tillsammans med Utfallsfonden bjuder vi nu in intresserade kommuner att delta. Initialt kommer utfallskontrakt att erbjudas till tre kommuner med syfte att utvärdera och vidareutveckla modellen för framtida utvidgning. Lexplore och Utfallsfonden ser fram emot att genom detta partnerskap bidra till att forma framtiden för utbildning i Sverige, med en hållbar modell som gynnar både elever och samhället i stort. 

 

  • Kostnad baseras på ökad läsförmåga
  • Risken för uteblivna resultat minimeras
  • Incitament för framgång maximeras

Är ni intresserade av att delta? Kontakta oss gärna via e-post eller genom att fylla i formuläret nedan! 

 

Anna Kraft, VD, Lexplore 
anna.kraft@lexplore.com  

Joachim Werr, Partner, Utfallsfonden 
joachim.werr@utfallsfonden.se 

 

 

Kontakt

Vill du lära dig mer om hur er organisation kan jobba systematiskt för att förbättra läsningen?

Boka en demo med oss så visar vi hur!