Screening

Prisbelönt metod för att bedöma läsförmåga med hjälp av AI och eye tracking

Prisbelönt screening

Vår screening, utvecklad vid Karolinska Institutet i Sverige, bygger på över 30 års vetenskaplig forskning. Genom att kombinera eye tracking och artificiell intelligens kan en elevs läsförmåga analyseras på några minuter. Denna tjänst ger lärare realtidsdata för intervention som direkt korrelerar till elevernas läsförmåga. Screeningen är både snabb, objektiv och noggrann samtidigt som det möjliggör individuellt lärande och resursoptimering.

  • Objektiv och likvärdig
  • Tidseffektiv
  • Bevisat vara lika exakt som andra mer tidskrävande metoder
  • Erbjuder insikter i viktiga delar av läsning
  • Kopplat till automatiserad rekommendation av läsflytsträning och böcker på rätt nivå för varje enskild elev
Lexplore på 90 sekunder
An image showing the results from Lexplore

Insikter från screeningen

Levereras omedelbart med visuella grafer som är lätta att förstå

  • Kraftfull visualisering av läsutvecklingen
  • Insikter på olika nivåer – organisation, skola, grupp och individnivå
  • Följ utvecklingen över tid
  • Automatisk analys och rekommendationer av lämpliga insatser
  • Möjliggör datadrivet beslutsfattande

Utforska hur insikter blir till handlingar

Screeningen ger kraftfulla insikter, men det är när dessa insikter omvandlas till handling som utveckling sker.

Insikter

Utforska insikter från screeningen och läsaktiviteterna.

Läsning

Upptäck hur insikter blir till handling med läsaktiviteter baserade på elevens läsnivå.

Ökade resultat

Upptäck hur organisationer använder Lexplore för att öka sina resultat.