Forskningen bak den prisvinnende kartleggingen

30 år med forskning

Lexplore ble grunnlagt i 2017 på bakgrunn av et forskningsprosjekt som begynte i 2007. Det ble utført ved Marianne Bernadotte Senteret, som er en del av Karolinska Instituttet i Stockholm.

Forskningsprosjektet ble utført av to forskere: Gustaf Öqvist Seimyr og Mattias Nilsson Benfatto. De er også grunnleggerne av Lexplore og Gustaf er fremdeles en viktig del av produktutviklingen og ledelsen i Lexplore den dag i dag. 

research

Download the science guide

Read more about the science of Lexplore and the research behind the award winning assessment.

Tidslinje over forskingen

 • Et svart-hvittbilde av en dame som har på seg det som ser ut som dykkerbriller mens hun ser på en dataskjerm.
  Kronobergstudien
  Det første datasettet (dvs. registreringen av øyebevegelser og leseresultater) ble samlet inn under Kronoberg-studien. Det var en longitudinell forskningsstudie om leseutvikling og lesevansker som ble utført i Sverige mellom 1989 og 2010.
 • Et bilde av Gustav and Mattias – forskerne bak metoden.
  Innovasjon av metode
  Den første maskinlæringsmodellen basert på longitudinell data ble utviklet ved Marianne Bernadotte Senteret, en del av Karolinska Instituttet i Stockholm, av Gustaf Öqvist Seimyr og Mattias Nilsson Benfatto.
 • Et bilde i svart-hvitt av en kvinnelig lærer og en elev som sitter foran hver sin PC-skjerm og utfører en kartlegging
  Svensk studie
  Vi utviklet metoden og prosedyren for kartlegging i skoler, og gjorde opptak av 3,444 svenske elevers øyebevegelser på 2.-4. trinn i løpet av to år. Resultatet viste at metoden vår oppnådde en nøyaktighet på 86%.
 • Et fargebilde av en PC med en skjerm koblet til, slik lesekartlegging ser ut med Lexplore
  Lexplore bli skapt
  Da Lexplore ble lansert, våren 2017, brukte vi modellene fra den første forskningsstudien. Nå hadde vi data fra et stort utvalg av elever. Basert på disse dataene, var vi i stand til å forutsi leseevne.
 • En PC-skjerm der lærernettstedet er åpent og man ser visuelle grafer av resultatene etter en kartlegging
  Studie i USA
  Analysen Lexplore bruker i dag er basert på data samlet inn fra skoler i USA og verifisert ved Universitetet i Memphis. Modellene våre viser en nøyaktighet på 97% på tvers av årstrinn 2-9 og har en pålitelighet på 85% når det kommer til test-retest.
 • En illustrasjon av en PC som er koblet sammen med bøker
  Leseutvikling
  Allerede 3 år tidligere hadde Lexplore utviklet et materiale for å øke avkoding og leseflyt. Men i 2021 fikk vi muligheten til å bygge det inn i vår digitale tjeneste. Leseferdigheter utvikles med øvelse, og for å utvide tilbudet kjøpte Lexplore den norske e-boktjenesten Lesemester. Da kunne vi knytte lesestoff til kartleggingsresultatet slik at elevene fikk tilgang til bøker på sitt unike nivå. Vi startet også å tilby lærerveiledninger som er knyttet til den nyeste leseforskningen.
ÅR MED FORSKNING
0
NØYAKTIGHET
0
%
ELEVER KARTLAGT
0
See eye movements

Øyesporing og lesing

Vår kunnskap om øyebevegelser og innsikten de gir oss i leseferdigheter er i stadig utvikling ettersom forskningen fortsetter. Det er nå nesten 5000 publiserte studier innen området. Derfor er det en etablert og veldokumentert korrelasjon mellom leseprosesser og dets varierende uttrykk i ulike øyebevegelsesmønstre.

Kunstig intelligens (AI) og maskinlæring

I Lexplore kombinerer vi det siste innen både kunstig intelligens og øyesporingsteknologi med "menneskelig innflytelse" ved hjelp av dyktige lærere. Våre maskinlæringsalgoritmer kan oppdage korrelasjoner og mønstre i øyebevegelsesdata, slik at de raskt og objektivt kan fastsette leseferdigheter. Noen av disse mønstrene kan til og med forbigås av de fleste mennesker eller andre dataprogrammer. Lexplore har blitt introdusert til skoler og kommuner for å kunne gi lærerne den verdifulle informasjon de trenger innen få minutter. 

Hvordan kan maskiner bli trent i å fastslå lesenivåer fra øyebevegelser? Ganske enkelt fordi de bruker algoritmer, som er sekvenser av instruksjoner, omtrent som oppskrifter. De beskriver hva som må til i oppskriften for å produsere et spesifikt resultat. Algoritmene må bli trent opp for å utføre variasjonene av kompliserte utregninger som er nødvendig for å svare på de ulike spørsmålene. I Lexplore stiller vi spørsmålet: " Hva er lesenivået til denne eleven basert på deres øyebevegelser?"

Forskningssamarbeid

Lexplore er et selskap skapt ut av forskning. Vi er alltid på jakt etter samarbeid der vår lesekartlegging kan forbedres og evalueres. Akkurat nå er vi veldig interessert i støttende studier om responser på leseintervensjoner, innvirkning av konsentrasjonssvikt ved lesing og effekter av lesekartlegging og læringsutbytte fra individ- til organisasjonsnivå.

Mulige temaer og fagområder:

 • Pedagogisk forskning: Metoder for leseopplæring, effektivitet i vurderingsmetoder, bruk av resultater fra vurderinger, pedagogiske instrukser
 • Leseforskning: Forholdet mellom avkoding og forståelse
 • Pedagogisk ledelse: Effekten av objektive data fra en organisasjon og kulturen rundt lesing. Kvalitetssikring og ressursallokering
 • Organisasjonsutvikling: Hvordan endrer og utvikler AI og digitalisering organisasjoner og måten de jobber på
 • Samfunnsvitenskap: AI, lesing og likestilling. Tetting av prestasjonsgap i samfunnet. Leseferdighet, sosioøkonomiske data og livsutfall
 • Datavitenskap og maskinlæring: Prediktiv modellering av læringsutbytte og respons til intervensjon