Läsutveckling som gör skillnad

Lexplore ökar resultaten genom att stödja lärare, motivera elever och hjälpa organisationer att förstå läsutveckling
Ökad läsutveckling
Effektivitet
Motivation
Likvärdighet
Ökade resultat

Ökad läsutveckling med Lexplore

Lexplore gör skillnad

Sedan Lidingö stad började använda Lexplore för att arbeta systematiskt med läsutveckling på alla sina skolor har antalet starka läsare ökat och antalet svaga läsare minskat. Framgångsfaktorerna: 

 • Använd Lexplore för att sätta läsningen på agendan och arbeta systematiskt med läsutveckling
 • Ge snabba och objektiva insikter som följer läsutvecklingen i organisationer, grupper och individuell progression över tid
 • Underlätta lärares arbete med avkodning, lässtrategier och förståelse för att stödja läsutvecklingen
 • Arbeta med läsning i alla ämnen
kappala_resultater_se

Ökad effektivitet med Lexplore

Tids- och kostnadsbesparingar

Vi vet att mycket tid går åt till bedömning.Många lärare upplever att de inte hinner schemalägga läsningen när kravenbedömning hela tiden står i vägen. Lexplore hjälper till att öka effektiviteten med en snabb screening och automatiska rekommendationer för att höja läsförmågan för alla elever.

 • Snabb och tidsbesparande lässcreening
 • Resultaten är tillgängliga inom några sekunder
 • Insikter som är lätta att förstå och agera på
 • Användarvänligt gränssnitt
 • Spara tid på att inte behöva gå igenom och rätta varje test

Motivation med Lexplore

Nya sätt att arbeta med läsning

Lexplores sätt att screena läsningen är motiverande och engagerande för både lärare och elever.

 • Ett roligt och engagerande sätt att screena engagerar fler elever i sin egen läsutveckling
 • Automatiska läsrekommendationer för att öka läsflytet gör det både enkelt och motiverande för lärarna
 • Nivåanpassat innehåll baserat på screeningen ökar elevernas självförtroende och motivation genom att ge dem rätt innehåll vid rätt tidpunkt
AAB_5601

På Nygårdsskolan i Linköping kommun har man ett skolbibliotek som organiserats i läsnivåer och som matchas direkt till elevernas resultat i Lexplore för de olika årskurserna, läs mer i en intervju med skolan. 

 

 

 

 

 

Ökad likvärdighet

I Kristinehamns stad delar de effekten av att arbeta tillsammans på ett systematiskt sätt. När alla skolor i staden samarbetade systematiskt med läsutveckling skapade det bättre likvärdighet för eleverna. Lexplores effektiva metoder och insikter hjälpte Kristinehamns skolledare att få en snabb och objektiv överblick över alla elevers läsförmåga. Det hjälpte också lärarna att leverera insatser i klassen i ett tidigare skede än innan. 

 • Objektiv screening möjliggör datadrivet beslutsfattande
 • Möjliggör tidiga insatser för att förbättra resultaten
 • Lätt att följa varje elevs progression

Goda läsare klarar sig bättre i skolan och i livet

Uppsala kommun upptäckte ett samband mellan läsförmåga och betyg. När skolorna började arbeta med läsförmågan i alla ämnen gick elevernas betyg upp. Eleverna gick från att läsa tyst i klassen, till att läsa högt med sina kamrater, föra samtal om texter de läste och öka fokus på begreppsinlärning. De fokuserade också mer på avkodningsfärdigheter och läsflytsträning. Detta gav omedelbara resultat.

 • Insikter om elevers läsning är lätta att hitta och förstå, vilket gör att alla lärare kan arbeta systematiskt med läsning
 • Att låta lärare arbeta med läsning i alla ämnen påverkar elevernas betyg
 • Goda läsare har större chans att lyckas i skolan och livet
Uppsala och Lexplore bild

 

I dessa två filmer kan du höra mer om delar av läsutvecklingsarbetet för Sverkerskolan i Uppsala.

Erik Landfeldt, biträdande rektor och logoped, berättar om lästräning i äldre åldrar och Johanna Wallin, rektor, berättar om att använda Lexplore som verktyg på högstadiet och korrelationen mellan betyg och läsförmåga.   

Arbeta med läsning i äldre åldrar
Möjligheter med Lexplore för åk 7-9

Lexplores Metod

Hur systematisk läsutveckling gör skillnad

 • An image of a pupil being assessed using Lexplore
  Var är vi? Screening
  Börja med att screena alla elever för att få en översikt över läsförmågan i organisationen
 • An image of the results from Lexplore
  Vart ska vi? Insikter
  Insikterna levereras omedelbart med visuella grafer som är lätta att förstå
 • An image of two kids in high school reading books
  Hur kommer vi dit? Läsutveckling
  Motivera eleverna med automatiserade rekommendationer för engagerande böcker och läsövningar
 • An image of a pupil being assessed using Lexplore
  Hur gick det?
  Screening
  Screena igen för att förstå framstegen och utvärdera insatser
pexels-cottonbro-6157219
AAB_5601

När alla i organisationen arbetar tillsammans, når vi resultat

Screeningen ger läraren insikter, men det är när dessa insikter blir till handling med automatiserade rekommendationer av läsflytsträning och böcker på rätt nivå som utveckling sker.

 • Prisbelönad screening
 • Automatiserade rekommendationer av läsflytsträning och böcker
 • Läsdagbok
 • Dedikerad kontakt för att guida dig genom Lexplores metod

Screening

Ta reda på hur screeningen fungerar och hur den stödjer arbetet med läsning.

Insikter

Utforska insikter från screening och läsaktiviteter.

Läsning

Upptäck hur insikter blir till handling med läsaktiviteter baserade på elevens läsnivå.