Kraftfulla insikter om läsning

Levereras omedelbart med visuella grafer som är lätta att förstå
Illustration of a school and pupil reading

Insikter på organisationsnivå

Levereras omedelbart med visuella grafer som är lätta att förstå

 • Kraftfull visualisering av läsutvecklingen
 • Möjliggör tidiga insatser för att öka resultaten
 • Följ utvecklingen över tid
 • Effektiv resursplanering
 • Möjliggör datadrivet beslutsfattande
 • En plattform för diskussion och kollegialt lärande
Illustration of teachers talking

Insikter för läraren

Lexplore samlar alla läsinsikter på ett ställe, både från screeningen och läsaktiviteter. Detta hjälper lärarna att förstå varje elevs utveckling och möjliggör tidiga insatser och bättre anpassad undervisning.

 • Visualisering av screeningresultat som är lätta att förstå
 • Insikter på olika nivåer - från organisation till elev
 • Följ individuella framsteg över tid för att skräddarsy åtgärder och övningar
 • Opartisk data ger stöd för likvärdig utbildning
 • Automatiska rekommendationer av läsflytsträning och böcker
 • Se sambandet mellan läsaktiviteter och progression för att få insikter om vilka insatser som fungerar
Illustration of pupils reading

Insikter för elever och vårdnadshavare

Varje elev har sin egen läsresa. Med Lexplore har alla elever tillgång till lika möjligheter att lyckas med hjälp av opartisk data och en likvärdig bedömning.

 • Opartisk bedömning och lika möjligheter att lyckas
 • Följ utvecklingen över tid
 • Engagera eleverna i deras individuella läsresa
 • Öka läsutvecklingen för alla elever oavsett nivå
Ta en titt på insikterna

Utforska hur insikter blir till handlingar

Screeningen ger kraftfulla insikter, men det är när dessa insikter omvandlas till handling med läsning som framsteg görs.
Image of two kids reading at home
Image of two pupils reading the same book in school

Läsning är nyckeln till framgång i skolan och i livet

Det är när allt samverkar som eleverna växer

Screeningen ger läraren insikter, men det är när dessa insikter blir till handling med automatiserade rekommendationer av läsflytsträning och böcker på rätt nivå som framsteg kan göras.

Screening

Ta reda på hur screeningen fungerar och hur den stödjer arbetet med läsning.

Läsning

Upptäck hur insikter blir till handling med läsaktiviteter baserade på läsnivå.

Ökade resultat

Upptäck hur organisationer använder Lexplore för att öka sina resultat.