Läsutvecklingsarbete som fungerar

Ta del av våra kunders arbete för läsutveckling i klassrum, skola och organisation med stöd av Lexplore
Läsprojektet genom hela grundskolans alla årskurser på Silverskolan som gav resultat
Nygårdsskolan i Linköping berättar om Lexplore som erbjuder möjlighet för varje enskild elev - med såväl låga som höga resultat
Ta del av Kristinehamn kommuns Strandskolan - resa in i systematiskt läsutvecklingsarbete
Nordinskolan i Smålandsstenar har hittat svaga läsare som har andra strategier för att klara skolan och då även funnit elever som man testat vidare och även remitterat till logoped som de inte hittat med våra tidigare testmetoder
Thoren Framtid och deras grundskola i Falkenberg berättar om en organisation där aktiviteter som genomförs inom ramen för läsutveckling lyckas, såväl på individ som på skolenhets samt verksamhetsområdesnivå.