Innsikt i alle elevers lesing

Visuelle grafer som gjør det enkelt å følge progresjon over tid, levert umiddelbart etter en kartlegging.
Illustration of a school and pupil reading

Innsikt på kommunenivå

Umiddelbar innsikt med visuelle grafer som er lette å forstå.

 • Kraftfull visualisering av leseutvikling
 • Muliggjør tidlig innsats for å øke resultater
 • Følg utvikling over tid
 • Effektiv ressursplanlegging
 • Muliggjør datadrevet beslutningstaking
 • En plattform for diskusjon og kollegial læring
Illustration of teachers talking

Innsikt for læreren

All leseinnsikt samlet på ett sted, både fra kartleggingen og leseaktivitetene. Dette hjelper lærerne i å forstå utviklingen til hver eneste elev, og muliggjør tidlig innsats og bedre tilpasset undervisning.

 • Kartleggingsresultater som er enkle å forstå
 • Muliggjør arbeid med lesing i alle fag
 • Følg individuell utvikling over tid for å skreddersy tiltak og øvelser
 • Se forholdet mellom leseaktiviteter og progresjon for å få innsikt i hvilke tiltak som fungerer
 • Objektiv data gir støtte til en rettferdig utdanning for elevene
 • Automatiske anbefalinger av øvelser og bøker sparer tid
Illustration of pupils reading

Innsikt for elever og foresatte

Hver elev har sin egen lesereise. Med Lexplore har alle elever tilgang til like muligheter for å lykkes ved hjelp av objektiv data og en rettferdig vurdering. 

 • Objektiv kartlegging og like muligheter til å lykkes
 • Følg utvikling over tid
 • Engasjer elevene i sin egen lesereise
 • Øk leseutviklingen for alle elever, uansett nivå
Ta en titt på innsiktene

Utforsk hvordan innsikt blir til handling

Kartleggingen gir lærerne innsikt, men det er når innsikt blir gjort om til handling med øvelser og bøker at leseferdighetene øker.
To barn som sitter under et pledd hjemme og blar i den samme boken.
To jenter som sitter i en mørkeblå sofa og leser i hver sin bok

Lesing er nøkkelen til suksess i skolen og i livet

It's when it all works together that pupils grow

Kartleggingen gir lærerne innsikt, men det er når innsikt blir gjort om til handling med automatisk anbefalte øvelser og bøker at leseferdighetene øker.  

Kartlegging

Finn ut hvordan kartleggingen tas i bruk og hvordan den kan hjelpe deg i ditt arbeid. 

Lesing

 Oppdag hvordan innsikt blir til handlinger med leseaktiviteter basert på lesenivåene til elevene. 

Bedre resultater

Oppdag hvordan kommuner og skoler bruker Lexplore for å utvikle leseferdighetene til elevene.