Lesing er nøkkelen til fremgang på skolen og i livet

Unike automatiserte leseanbefalinger til hver elev. Oppdag øvelser i leseflyt og kvalitetsbøker i vårt digitale bibliotek som er tilpasset elevenes lesenivå.

Hvert barn fortjener å mestre ferdigheten det er å lese. For å hjelpe dem med å oppnå dette, har Lexplore utviklet øvelser i leseflyt til hvert lesenivå. Leseflyt og leseforståelse gir leseglede. Med Lexplore får elevene tilgang til vårt rike bibliotek med motiverende e-bøker og automatiske bokanbefalinger, alt basert på vår lesekartlegging med øyesporing og AI. Som lærer får du lærerveiledninger og undervisningsopplegg til forberedelsen av elevenes oppgaver før hvert nye skritt på deres lesereise.

Øvelser i leseflyt og avkoding

Lexplores øvelser i leseflyt er basert på ideen om at avkoding er én av nøkkelfaktorene for å utvikling av leseforståelse. Modellen, The Simple View of Reading, er en vitenskapelig dokumentert og allment akseptert modell. Å øve på sammenhengen mellom lyd og bokstav på en strukturert måte, gir gode resultater i det å styrke både avkoding og leseflyt. Phonics-metoden er derfor grunnlaget for materialet Lexplore tilbyr for nivåtilpasset trening.

Våre øvelser i leseflyt er utviklet for å støtte hvert lesenivå for å hjelpe hver enkelt elev å vokse!

 • Skapt med utgangspunkt i hvert lesenivå
 • Utviklet av spesialpedagoger, basert på internasjonal forskning
En telefon med øvelser i leseflyt, flere avanserte ord på skjermen.

Lærerveiledninger

Lærerveiledningene øker klassens leseengasjement og gir deg systematiske metoder i arbeidet med leseundervisning. Veiledningene har tre fokusområder: Avkoding og leseflyt, språkforståelse og lesestrategier. Sammen bidrar disse til en bedre leseforståelse.

 • Ferdige års- og undervisningsplaner
 • Forbedrer leseforståelsen
 • Lesestrategier for alle typer tekst
 • Anbefalte øvelser for hvert nøkkelstadie i lesing
 • Utviklet av spesialpedagoger, basert på internasjonal forskning

Leseloggen

Det er viktig å lese bøker uansett format. Lexplore kan du enkelt spore leseaktiviteter i både e-bøker og papirbøker. 

 • Lett å logge all lesing
 • Få alle leseinnsikter på ett sted
 • Enkel og god måte å inkludere foresatte i lesearbeidet
Biblioteket gav et skikkelig puff til flere elever som ikke har likt å lese. Her leste de med stor lyst, og ville lese mer når vi egentlig skulle avslutte.
lexplore-typeform-chat
Lærer
Nærøysund kommune
Dette gav genuin lesemotivasjon til mange av elevene - fantastisk!
lexplore-typeform-chat
Lærer
Ås kommune

Ikke som alle andre digitale bibliotek

For å kunne mestre lesing og oppleve leseglede, trenger elevene bøker tilpasset sitt lesenivå som støtter deres leseforståelse. Med Lexplore får elevene automatisk anbefaling av bøker på rett nivå basert på vår Kartlegging basert på AI og øyesporing.
Vårt digitale bibliotek har et rikt og variert bokutvalg fra mange forskjellige forlag. Her er det fakta, skjønnlitteratur og tegneserier, samt bøker på nynorsk, bokmål, engelsk og tre samiske språk. Enkle spillbaserte funksjoner som å samle lesepoeng, utfordre lesevenner og ta quiz, bidrar til at elevene leser mer og ofte.
 • Utvalgt for å passe hver elevs lesenivå
 • Kvalitetsbibliotek med engasjerende bøker
 • Anbefaling av bøker på riktig lesenivå for den enkelte elev gir mer leseglede
 • Les og lytt til bøker
 • Samle poeng og utfordre lesevenner
 • Les sammen og samle poeng med en venn
 • Quiz i leseforståelse
 • Bøker på ulike språk og målformer
 • Spillbaserte elementer gir økt motivasjon

Bøkene våre er blant annet fra

To barn som sitter under et pledd hjemme og blar i den samme boken.
To jenter som sitter i en mørkeblå sofa og leser i hver sin bok

Lesing er nøkkelen for å lykkes på skolen og i livet

Kartleggingen gir lærerne innsikt, men det er når innsikten blir til handling med automatisk anbefalte øvelser og bøker, at leseferdighetene øker.  

Kartlegging

Finn ut hvordan kartleggingen tas i bruk og hvordan den kan hjelpe deg i ditt arbeid. 

Innsikt

Utforsk leseinnsikten som du får fra kartlegging og leseaktiviteter.

Økte resultater

Se hvordan kommuner og skoler bruker Lexplore for å utvikle elevenes leseferdigheter.