Lesing er nøkkelen til fremgang i skolen og i livet

Unike automatiserte leseanbefalinger til hver elev. Oppdag øvelser i leseflyt og kvalitetsbøker i vårt digitale bibliotek som er tilpasset elevenes lesenivå.

Hvert barn fortjener å mestre ferdigheten det er å lese. For å hjelpe dem med å oppnå dette gir Lexplore øvelser i leseflyt til hvert lesenivå. Leseflyt og leseforståelse gir leseglede. Med Lexplore får elevene tilgang til vårt rike bibliotek med motiverende e-bøker gjennom automatiske bokanbefalinger, alt basert på vår lesekartlegging med øyesporing og AI. Som lærer får du lærerveiledninger og undervisningsopplegg for å kunne forberede elevenes oppgaver før hvert nye utviklingssteg i deres lesereise.

Øvelser i leseflyt og avkoding

Lexplores øvelser i leseflyt er basert på ideen om at avkoding er en av nøkkelfaktorene som trengs for å utvikle ens leseforståelse. Modellen, The Simple View of Reading, er en evidensbasert, allment akseptert modell. Å øve på sammenhengen mellom lyd og bokstav på en strukturert måte gir gode resultater for å styrke både avkoding og leseflyt. Phonics-metoden er derfor grunnlaget for materialet Lexplore tilbyr for nivåtilpasset trening.

Våre øvelser i leseflyt er utviklet for å støtte hvert lesenivå for å hjelpe hver enkelt elev å vokse!

 • Skapt med utgangspunkt i hvert lesenivå
 • Utviklet av spesialpedagoger, basert på internasjonal forskning
En telefon med øvelser i leseflyt, flere avanserte ord på skjermen.

Lærerveiledninger

Lærerveiledningene øker klassens engasjement i lesing og tilbyr deg systematiske metoder for å undervise i lesing. Veiledningene består av tre fokusområder: Avkoding og leseflyt, språkforståelse og lesestrategier som til sammen leder til forbedret leseforståelse.

 • Ferdige års- og undervisningsplaner
 • Forbedre leseforståelsen
 • Lesestrategier for alle typer tekst
 • Anbefalte øvelser for hver og en av nøkkelstadiene i lesing
 • Utviklet av spesialpedagoger, basert på internasjonal forskning

Leseloggen

Det er viktig å lese digitale bøker på lik linje med papirbøker, og med Lexplore kan du enkelt spore begge aktivitetene. 

 • Lett å logge all lesing
 • Få alle leseinnsikter på ett sted
 • Enkel og god måte å inkludere foresatte i lesearbeidet
Biblioteket gav et skikkelig puff til flere elever som ikke har likt å lese. Her leste de med stor lyst, og ville lese mer når vi egentlig skulle avslutte.
lexplore-typeform-chat
Lærer
Nærøysund kommune
Dette gav genuin lesemotivasjon til mange av elevene - fantastisk!
lexplore-typeform-chat
Lærer
Ås kommune

Ikke som alle andre digitale bibliotek

For å kunne mestre det å lese trenger elevene bøker tilpasset sitt lesenivå, fordi leseforståelse vekker leseglede. Med Lexplore får elevene automatisk anbefaling av bøker på rett nivå basert på vår Kartlegging basert på AI og øyesporing.
Vårt digitale bibliotek har over 1600 bøker fra ulike forlag, og bøkene finnes på nynorsk, bokmål, engelsk og tre samiske språk. Enkle spillbaserte funksjoner som å samle lesepoeng, utfordre lesevenner og løsing av quiz sikrer at elevene vil lese mer og ofte.
 • Utvalgt for å passe hver elevs lesenivå
 • Kvalitetsbibliotek med engasjerende bøker
 • Anbefaling av bøker på riktig lesenivå for den enkelte elev gir mer leseglede
 • Les og lytt til bøker
 • Samle poeng og utfordre lesevenner
 • Les sammen og samle poeng med en venn
 • Quiz i leseforståelse
 • Bøker på ulike språk og målformer
 • Spillbaserte elementer gir økt motivasjon

Bøkene våre er blant annet fra

To barn som sitter under et pledd hjemme og blar i den samme boken.
To jenter som sitter i en mørkeblå sofa og leser i hver sin bok

Lesing er nøkkelen til suksess i skolen og i livet

Kartleggingen gir lærerne innsikt, men det er når innsikt blir gjort om til handling med automatisk anbefalte øvelser og bøker at leseferdighetene øker.  

Kartlegging

Finn ut hvordan kartleggingen tas i bruk og hvordan den kan hjelpe deg i ditt arbeid. 

Innsikt

Utforsk innsikten i lesing som du får fra kartleggingen og leseaktiviteter.

Økte resultater

Oppdag hvordan kommuner og skoler bruker Lexplore for å utvikle leseferdighetene til elevene.