Lesekartlegging

Prisvinnende og forskningsbasert metode for å kartlegge leseferdighetene til alle elever ved å bruke AI og øyesporing.

Prisvinnende lesekartlegging

Vår kartlegging, utviklet på Karolinska Instituttet i Sverige, er basert på over 30 år med forskning. Ved å kombinere øyesporing og AI kan man analysere en elevs leseferdigheter på få minutter. Løsningen sørger for at lærerne får oppdatert data for å kunne sette i gang tiltak som er tilpasset hver enkelt elevs leseferdigheter. Dette gjør at lærerne sparer mye tid. 

Suksessfaktorene er hurtighet, objektivitet og nøyaktighet mens man også kan gi tilpasset opplæring og ressursfordele bedre.  

  • Objektiv og tilpasset hver enkelt elev
  • Sparer tid for lærerne
  • Vitenskapelig bevist at har samme nøyaktighet som andre mer tidkrevende kartlegginger
  • Gir innsikt i de viktigste delene av lesing – avkoding, forståelse, flyt, bokstavkunnskap, fonologisk bevissthet og lesehastighet.
  • Etablerer lesenivå som gjør det enkelt å automatisk gi eleven tilpassede bøker og øvelser på riktig nivå
Ta en sniktitt inn i Lexplore
An image showing the results from Lexplore

Innsikt fra kartleggingen

Klare på sekunder i et eget lærernettsted med visuelle grafer som er enkle å forstå.

  • Kraftfull visualisering av leseutvikling
  • Innsikt på ulike nivåer, kommune, skole, klasse og enkeltelev
  • Følger utviklingen over tid på en visuell måte
  • Automatiske anbefalinger av passende lesetiltak i etterkant av en kartlegging
  • Muliggjør datadrevet beslutningstaking

Utforsk hvordan innsikt blir til handling

Kartleggingen gir lærerne innsikt, men det er når innsikt blir gjort om til handling med øvelser og bøker at leseferdighetene øker.

Innsikt

Utforsk innsikten i lesing som du får fra kartleggingen og leseaktiviteter.

Lesing

Finn ut mer om det vi kan tilby av leseaktiviteter.

Utvikling

Oppdag hvordan Lexplore utvikler leseferdigheter