Dette er Lexplore

Vi drømmer om en verden der alle barn har like muligheter til å utvikle leseferdigheter og læring

Vår målsetning

Gjør verden til et bedre sted, en leser om gangen.

Hva gjør vi?

Vi hjelper barn til å lese bedre.

Hva gjør det?

Det gir dem en mulighet til å utdanne seg og nå sitt potensiale for utvikling.

Hva leder det til?

Det betyr at de kan gi meningsfulle bidrag til samfunnet vårt.

Hva betyr det?

At leseferdigheter bidrar til å gjøre verden til et bedre sted. 

Å lese for utvikling

Leseferdigheter er nøkkelen til suksess i skolen og i livet generelt. Å definere deg selv som en leser betyr å bli inkludert og til å kunne gjøre en forskjell i verden.

Gjør verden til et bedre sted, en leser om gangen.

Å sikre inkluderende og rettferdig kvalitetsutdanning og gi livslang læringsmulighet til alle, er FNs bærekraftsmål nummer 4. Viktigheten av leseferdigheter for å lykkes i skolen og i livet generelt er velkjent. Lexplore har som mål å være en del av å fremme leseferdigheter og med det gjøre verden til et bedre sted, en leser om gangen.

FNs bærekraftsmål nummer 4 - God utdanning

Vil du vite mer om hvordan du kan få fart på leseferdighetene?

La en av våre eksperter vise deg Lexplore.

Hvilken løsning er best for deg?

VÅRT BESTE TILBUD
Kommuneavtale
Når alle skolene i en kommune jobber sammen får du de beste resultatene. Kartlegg lesingen, få unik innsikt og koble det sammen med nivåtilpassede øvelser og bøker tilpasset hver enkelt elevs leseferdigheter.
Skoleavtale
Hvis du ønsker å starte med Lexplore på din skole er dette løsningen for deg. Kartlegg lesingen, få unik innsikt og koble det sammen med nivåtilpassede øvelser og bøker tilpasset hver enkelt elevs leseferdigheter.