Leseutvikling som gjør en forskjell

Ved å støtte lærere, motivere elever og hjelpe skoler og kommuner til å forstå leseutvikling, forbedrer Lexplore leseferdighetene og øker resultatene.
Økt leseutvikling
Effektivitet
Motivasjon
Rettferdighet
Økte resultater for alle

Bedre leseferdigheter med Lexplore

Gjør en forskjell for elevene

Skoler og kommuner som bruker Lexplore systematisk over tid på alle elever har sett en kraftig økning i gode lesere, samtidig som elever som trenger ekstra støtte har falt. Suksessfaktorene har vært:  

 • Rask og objektiv innsikt som følger utviklingen av en kommune, skole, klasse og elev sin lesereise over tid
 • Riktig tilpassede tekster og øvelser basert på kartleggingen til hver enkelt elev
 • Forbedre lærerne sitt arbeid med leseforståelse og lesestrategier for å bedre støtte elevens leseutvikling
 • Lettere å arbeide med lesing i alle fag, for alle lærere
Group 11

Økt effektivitet med Lexplore

Tids- og kostnadsbesparelser

Vi vet at mye tid går med til vurdering. Mange lærere opplever at de ikke rekker å sette av tid til leseopplæringen fordi ulike krav, som krav til vurdering, står i veien for dem. Ved å implementere Lexplore bruker skoler mindre tid på testing og etterarbeid sammenlignet med mer tradisjonelle papirbaserte tester. Siden kartleggingen bare tar 5 minutter per elev, kan en bruke tid på det som er viktig - elevens leseutvikling. Nøkkelfaktorer er:  

 • Rask og enkel kartlegging vs. papirbaserte tradisjonelle tester
 • Resultatene er klare i løpet av sekunder
 • Unik innsikt i elevenes leseferdigheter over tid, som er enkel å forstå og omgjøre til handling
 • Enkelt å forstå og bruke lærernettstedet
 • Du slipper store papirbunker som må gjennomgås = Tid spart på manuelt og tidkrevende arbeid

Motivasjon med Lexplore

Nye måter å jobbe med lesing

Lexplore sin måte å kartlegge lesingen på er motiverende og engasjerende for både elever og lærere.  Elevene trives også bedre når lesestoff er tilpasset spesielt til dem  - det er motiverende og gir mestringsfølelse. 

 • Morsom og engasjerende måte å vurdere på får flere elever til å engasjere seg i egen lesereise
 • Automatiske leseanbefalinger for å øke leseflyten gjør det både enkelt og motiverende for lærerne.
 • Automatisert anbefaling av bøker og øvelser basert på vurderingen øker elevenes selvtillit og motivasjon ved å gi dem riktig innhold til rett tid
 • Nye undervisningsmetoder med tydelige instruksjoner gjør det motiverende for lærerne å sette i gang med noe nytt.
To jenter som sitter i en mørkeblå sofa og leser i hver sin bok

Objektiv kartlegging gir rettferdig behandling

I Kristinehamn by deler de effekten av å jobbe sammen på en systematisk måte. Når alle skolene i byen jobbet systematisk sammen med leseutvikling, skapte det bedre likestilling for elevene. Lexplores effektive metoder og innsikt hjalp Kristineshamns skoleledere til å få en rask og objektiv oversikt over alle elevenes leseferdigheter. Det hjalp også lærerne med å levere tidlige innsatser i klassen på et tidligere stadium enn før. 

 • Objektiv kartlegging muliggjør datadrevet beslutningstagning
 • Rask, tidsbesparende kartlegging
 • Muliggjør tidlig innsats for å øke resultatene
 • Enkelt å følge hver elevs individuelle lesereise

Gode lesere klarer seg bedre på skolen og i livet

Flere av våre kunder ser sammenhenger mellom leseferdigheter og karakterer på ungdomsskolen. Når de jobber med  leseferdigheter i alle fag, går elevenes karakterer opp. Elevene går fra å lese stille i klassen, til å lese høyt med jevnaldrende, ha samtaler om tekster de leste og økte fokuset på begrepslæring. De fokuserte også mer på avkodingsferdigheter og leseflyt. Basert på dette kan en gjerne si at:

 • Innsikt i elevenes lesing er lette å finne og forstå, noe som gjør at alle lærere kan arbeide systematisk med lesing
 • Å la lærere jobbe med lesing i alle fag har effekt på elevenes karakterer
 • Hvis du er en god leser har du en bedre forutsetning for å lykkes på andre områder
AAB_5707

Metoden til Lexplore

Hvordan arbeid med systematisk leseutvikling gjør en forskjell

 • An image of a pupil being assessed using Lexplore
  Hvor er vi? Kartlegging
  Start med å kartlegge alle elever for å få et overblikk av leseferdighetene på skolen eller i kommunen
 • An image of the results from Lexplore
  Hvor skal vi? Innsikt
  Innsikt fra kartleggingen er klare på sekunder i et eget lærernettsted med visuelle grafer som er enkle å forstå
 • An image of two kids in high school reading books
  Hvordan endrer vi praksis? Leseutvikling
  Motiver elevene med automatiske anbefalinger av engasjerende bøker og leseøvelser i avkoding. Støtt lærerne med undervisningsopplegg og veiledninger om hvordan de skal jobbe mer systematisk med lesing.
 • An image of a pupil being assessed using Lexplore
  Hvordan gikk det?
  Kartlegging
  Kartlegg igjen for å forstå utviklingen og evaluere tiltakene som ble satt i gang
To barn som sitter i under et pledd og leser engasjert i en bok
To jenter som sitter i en mørkeblå sofa og leser i hver sin bok

Når alle delene av Lexplore tas i bruk gir det økte resultater

Kartleggingen gir lærerne innsikt, men det er når de blir gjort om til handlinger med automatisk anbefalte bøker og øvelser på rett nivå at utviklingen skjer.

 • Prisvinnende lesekartlegging
 • Bibliotek med engasjerende e-bøker og intensive leseøvelser
 • Leselogg for all lesing på ett sted
 • Veiledninger til lærerne for å jobbe systematisk med lesing
 • Egen kontaktperson som hjelper dere å sette i gang og jobbe med Lexplore sin metode

Kartlegging

Finn ut hvordan kartleggingen tas i bruk og hvordan den kan hjelpe deg i ditt arbeid.

Innsikt

Utforsk innsikten i lesing som du får fra kartleggingen og leseaktiviteter.

Lesing

Oppdag hvordan innsikt blir til handlinger med leseaktiviteter basert på lesenivåene til elevene.